Будьте обачні з боргами вашої компанії

Інструмент банкрутства можна порівняти зі скальпелем в руках хірурга, ним можна як вилікувати, так і нашкодити. Процедури банкрутства є особливими та досить складними інструментом. Якщо ним будете користуватися ви, це може вас убезпечити від майнових витрат та відновити платоспроможність товариства. Якщо цим інструментом будуть користуватися ваші недобросовісні контрагенти, це може мати негативні наслідки як для товариства, так і для власника.‍

Читати на Facebook

Переважна більшість бізнесу працює через організаційно-правові форми, в яких власник не несе відповідальність за діяльність свого підприємства - товариство з обмеженою відповідальністю, оскільки це просто та безпечно для власника.

Безпека обумовлена ч. 3 ст. 96 Цивільного кодексу України де передбачено, що учасник/засновник юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, крім випадків, встановлених установчими документами та законом.

Наведена вище норм діє, але до того моменту, коли постає питання неплатоспроможності товариства. З моменту відкриття провадження у справі про банкрутство, взаємовідносини між боржником та кредиторами починають регулюватися особливими нормами – Кодексом України з процедур банкрутства (КУзПБ), які передбачають зовсім інший підхід до обмеження відповідальності учасника боржника та його керівника.

Приблизно до 2020 року норма про субсидіарну/солідарну відповідальність учасника та керівника товариства була «сплячою». Проте, з набранням чинності КУзПБ, суди переосмислили цю норму, та почали її активно використовувати. Більше того, тепер ліквідація товариства неможлива без розгляду судом питання щодо можливості притягнення учасника/керівника товариства до такої відповідальності.

Внаслідок широкомасштабних військових дій, велика кількість підприємств зазнали пошкоджень майна та виробничих потужностей, що унеможливлює їхню подальшу діяльність. Багато підприємств втратило постачальників та клієнтів. Внаслідок цього, їх платоспроможність стала під загрозою.

Що ж таке неплатоспроможність? Це - неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов’язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур банкрутства.

Раніше, процедури банкрутства були можливі тільки після судових процедур та процедур виконавчого провадження. Тобто, порушення провадження про банкрутство товариства було для власника/керівника передбачуваним та відкладеним у часі.

З прийняття КУзПБ законодавець змінив цю логіку. Наразі, в кредитора є два альтернативних шляхи: звертатися до суду з позовом про стягнення боргу, або звертатися до суду із заявою про порушення провадження про банкрутство. І у другому варіанті, це вже може бути для боржника непередбачуваним та неконтрольованим.

Якщо не брати до уваги можливу недобросовісну поведінку кредитора та його арбітражного керуючого у вигляді відсторонення керівника, накладення арештів на активи боржника/керівника/учасника та інше, порушення провадження у справі про банкрутство одразу несе репутаційні ризики у вигляді неможливість брати участь в публічних закупівлях, проблеми з державними органами, постачальниками тощо.

Коли варто починати непокоїтися? Про наявність загрози неплатоспроможності свідчить одночасно:

* існування зобов’язань щонайменше перед двома кредиторами, строк для виконання яких настав;

* перевищення сумарного розміру зобов’язань перед кредиторами, над розміром усіх активів підприємства, тобто нездатність підприємства задовольнити вимоги виконати зобов’язання ні у добровільному, ні у примусовому порядку.

За сукупності наведених вище двох факторів варто починати готуватися до потенційної справи про банкрутство. Першим має готуватися керівник, оскільки а нього буде 30 днів для звернення до учасників товариства з повідомленням про виникнення загрози неплатоспроможності та проведення загальних зборів на яких має бути вирішено: або шляхи відновлення платоспроможності (наприклад, докапіталізація), або звернення до суду із заявою про відкриття провадження про банкрутство.

Якщо керівник боржника допустить порушення цих вимог, він нестиме солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів, що обумовлено п. 2 ч. 6 ст. 34 КУзПБ. Тобто кодексом встановлена презумпція вини керівника, при порушенні вказаного строку, яку останній може в суді спростувати, довівши добросовісність та розумність своїх дій у недотриманні цих строків.

При солідарній відповідальності саме кредитори будуть вибирати: чи стягувати борги з товариства чи з його керівника, та в якому обсязі: чи повністю чи частково.

Тобто, до солідарної відповідальності може бути притягнутий виключно керівник боржника, в т.ч. колишній.

Отже, якщо ви керівник юридичної особи: * будьте добросовісні; * уважно контролюйте її платоспроможність; * не порушуйте строки звернення до суду із заявою про банкрутство при загрозі неплатоспроможності; * будьте готові до солідарної відповідальності за борги товариства.

Але якщо відповідальність керівника за борги товариства є більш звичною, то відповідальність учасників товариства та інших осіб, які на нього впливають, не є загальновідомою та очікуваною.

Учасник, керівник боржника та інші особи, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, можуть бути притягнуті до субсидіарної відповідальності поряд з боржником у процедурі банкрутства у разі відсутності майна боржника, а також при наявності підтвердження їх вини у доведенні боржника до неплатоспроможності. Для цього суду необхідно встановити елементи господарського правопорушення: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт та суб'єктивна сторона правопорушення, що обумовлено ч. 2 ст. 61 КУзПБ.

В контексті наведеного, варто звернути увагу на об'єктивну сторону такого правопорушення - дії або бездіяльність певних фізичних осіб та/або юридичних осіб, пов'язаних з боржником, що призвели до відсутності у нього майнових активів для задоволення вимог кредиторів.

По-перше, мова йде як про дій, так і про бездіяльність. З діями все звично: виведення активів, укладення економічно невигідних угод, незаконне списання майна тощо. Проте бездіяльність також не залишається судом поза увагою, до прикладу: недофінансування товариства, незміна неефективного керівника, несплата податків, неподання звітності тощо.

По-друге, мова йде про всіх осіб, які тим чи іншим чином можуть впливати на прийняття рішення товариством: учасник, керівник, голова наглядової ради тощо. Більше того, згідно ч. 5 ст. 42 КУзПБ особи, які вчинили/погодили правочини або вчинили незаконні майнові дії, несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями боржника у межах суми завданих боржнику збитків. Тобто, існує можливість притягнення до відповідальності в т.ч. і контрагентів, на яких виводилися активи або будь-яку іншу особу, яка на цьому збагатилася.

Таким чином, на відміну від солідарної відповідальності, субсидіарна може бути покладена на досить широке коло осіб, а її доведення є дещо ускладнене. Оцінюючи дії/бездіяльність суб'єктів субсидіарної відповідальності, суди мають відмежовувати їх дії та обставини, які належать до ризиків підприємницької діяльності. Проте на практиці, суди не завжди прискіпливо ставлять до повноти доказування та стають на бік кредитора, оскільки борги мають бути погашені в максимально можливому розмірі.

Щодо розміру субсидіарної відповідальності, то він визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

Отже, якщо ви власник юридичної особи:

* будьте добросовісні;

* уважно контролюйте платоспроможність свого товариства;

* контролюйте діяльність керівника товариства;

* систематично проводьте інвентаризацію активів;

*не виводьте активи при наявності боргів;

* враховуйте потенційну можливість субсидіарної відповідальності за борги товариства.

Інструмент банкрутства можна порівняти зі скальпелем в руках хірурга, ним можна як вилікувати, так і нашкодити. Процедури банкрутства є особливими та досить складними інструментом. Якщо ним будете користуватися ви, це може вас убезпечити від майнових витрат та відновити платоспроможність товариства. Якщо цим інструментом будуть користуватися ваші недобросовісні контрагенти, це може мати негативні наслідки як для товариства, так і для власника.

Сeргій Штогин, арбітражний керуючий, Партнер Dictio

Опубліковано у Prof Build №3(39)2024

Будьте обачні з боргами вашої компанії

Новини

Публікації

17
.
06
.
2024

Інструмент банкрутства можна порівняти зі скальпелем в руках хірурга, ним можна як вилікувати, так і нашкодити. Процедури банкрутства є особливими та досить складними інструментом. Якщо ним будете користуватися ви, це може вас убезпечити від майнових витрат та відновити платоспроможність товариства. Якщо цим інструментом будуть користуватися ваші недобросовісні контрагенти, це може мати негативні наслідки як для товариства, так і для власника.‍

Хто такий замовник будівництва в Україні та які його повноваження щодо отримання дозвільної та містобудівної документації для початку будівництва?

Новини

Публікації

10
.
05
.
2024

В Україні Замовник може бути одночасно девелопером, а ось девелопер – не завжди Замовник об'єкта будівництва. Замовник будівництва, що має правоустановчі документи (власність/користування) на землю відповідає за оформлення всієї дозвільної документації.

Право на землю для іноземців та юридичних осіб з іноземним елементом в Україні

Новини

Публікації

09
.
02
.
2024

Істотне значення для пожвавлення інвестиційних процесів в Україні, особливо в період воєнних дій, має розуміння з боку потенційних іноземних інвесторів чітких правил, які діють в державі.

14-15 листопада 2023 наймасштабніша Міжнародна виставка та конференція ReBuild Ukraine відбулася у Варшаві.

Новини

Публікації

21
.
11
.
2023

Слід відзначити високий інтерес з боку іноземного бізнесу, який хотів би працювати в Україні. Цьому також сприяла позиція міжнародних інституцій щодо фінансування українських проєктів та готовності страхувати воєнно-політичні ризики.

Dictio та Miller Canfield розробили Путівник щодо Польських процедур придбання квартири на первинному ринку для Acciona

Новини

Публікації

03
.
10
.
2023

Путівник розрахований, зокрема на українських клієнтів, що мають на меті придбати житло у Польщі у забудовника на первинному ринку