Коли для звільнення посадової особи підстави не потрібні та які суди розглядають такі спори

Раніше для звільнення посадової особи необхідно було мати достатні підстави. Проте, зараз при звільненні в порядку п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України, їх не потрібно, оскільки законодавством передбачений механізм компенсації. У випадку оскарження правомірності такого розірвання трудового договору спір підлягає розгляду господарськими судами.

Читати на Facebook

Нещодавно у США Ілон Маск програв трудовий спір у справі про звільнення профспілкового активіста. Компанія Tesla змушена його відновити на посаді з виплатою компенсації.

А що ж цікавого відбувається в  нашій судовій практиці по трудових спорах.

Розповімо про один з недавніх кейсів.

Зазвичай трудові спори про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу в колег асоціюються із судами загальної юрисдикції. Проте, якщо питання стосується топ менеджменту, слід бути уважним.

Наш випадок: керівник звільнений впорядку п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України – «припинення повноважень посадової особи» звернувся до суду загальної юрисдикції з позовом про визнання незаконним та скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення середньомісячного заробітку за час вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди (загалом сума з шістьма нулями).

З першого погляду начебто все вірно:

Ч. 1 ст. 19 ЦПК України передбачає, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають зцивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Пункт  3 ч. 1 ст. 20 ГПК України в свою чергу передбачено,що господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених ч. 2 цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів.

Перші дві інстанції відмовили в задоволенні позову по суті, що нібито було логічно.

Проте, касаційна інстанція закрила провадження у справі з посиланням на практику Великої Палати Верховного Суду, викладену в Постанові від 15.09.2020 у справі № 205/4196/18, зазначивши, що розгляд цієї справи віднесений до юрисдикції господарського суду.

Суть правової позиції  Великої Палати зводиться до того, що для визначення юрисдикції суду для розгляду ініційованого звільненим з посади керівником юридичної особи (її виконавчого органу) спору з цією юридичною особою, її власником (органом, уповноваженим здійснювати від імені власника управління такою особою) про законність звільнення цього керівника (припинення його повноважень або усунення від посади), слід враховувати таке:

за правилами цивільного судочинства треба розглядати спори, в яких позивач оскаржує законність розірвання з ним трудового договору з підстав, передбачених КЗпП України, крімт акого розірвання за п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України (припинення повноважень за ч. 3 ст. 99 ЦК України).

До юрисдикції господарського суду належать спори, в яких позивач, повноваження якого як керівника юридичної особи  припинені за ч. 3 ст. 99 ЦК України, п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України, оскаржує законність дій органу управління юридичної особи з такого припинення повноважень.

До 28.03.2014, коли відповідно до п.п. 1 п. 3 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 10.10.2013 набрала чинності нова редакція п. 4ч. 1 ст. 12 ГПК України, юрисдикція господарського суду поширювалася навищевказані спори за участю господарських товариств, а з 28.03.2014 - за участю будь-яких юридичних осіб».

Відтак,оскарження правомірності розірвання трудового договору в порядку п. 5 ч. 1 ст.41 КЗпП України слід все ж таки здійснювати через господарські суди.

Що ж стосується відсутності підстав для звільнення – Велика Палата визначила наступне:

01.06.2014 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 13.05.2014, відповідно до п.п. 1 п. 1 якогоч. 1 ст. 41 КЗпП України доповнено п. 5 такого змісту «5) припинення повноважень посадових осіб». Згідно з пояснювальною запискою до проекту вказаного Закону передбачення такої підстави розірвання трудового договору забезпечить «можливість розірвання трудового договору без наведення підстав при припиненні повноважень посадових осіб», а в якості компенсації для захисту інтересів останніх - мінімальний розмір вихідної допомоги у розмірі середньої заробітноїплати за шість місяців.

З огляду на вказане під час розгляду спору щодо розірвання трудового договору (контракту) за п. 5 ст. 41 КЗпП України матиме значення не наявність підстав для припинення повноважень (звільнення) посадової особи, а дотримання органом управління (загальними зборами, наглядовою радою)передбаченої цивільним законодавством й установчими документами юридичної особи процедури ухвалення рішення про таке припинення.

Відповідно, наведення підстав для припинення повноважень посадової особи не потрібно, оскільки законодавством передбачений механізм компенсації – виплата середньої заробітної плати за шість місяців.

В нашому ж випадку, з огляду на те, що повноваження позивача припинені за п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП Україн,  а ним оскаржується  рішення органу управління  щодо такого припинення, інші позовні вимоги є похідними – спір має розглядатися за правилами господарського судочинства.

Результат: Після трьох років розгляду судами спору про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу - «віз і досі там». Опонент розпочинає новий виток судових процесів, а Клієнт (новий керівник) - четвертий рік успішно працює.

Висновок: Адвокати знають чинне законодавство, а хороші Адвокати – знають в т.ч. і судову практику.

Коли для звільнення посадової особи підстави не потрібні та які суди розглядають такі спори

Новини

Публікації

15
.
04
.
2021

Раніше для звільнення посадової особи необхідно було мати достатні підстави. Проте, зараз при звільненні в порядку п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України, їх не потрібно, оскільки законодавством передбачений механізм компенсації. У випадку оскарження правомірності такого розірвання трудового договору спір підлягає розгляду господарськими судами.

Як придбати земельну ділянку під будівництво безпечно

Новини

Публікації

24
.
03
.
2021

З чого ж почати щоб мінімізувати ризики придбання землі і не отримати у власність «проблему» замість «мрії». Рекомендації від Dictio Law Firm

Партнерський склад Dictio Law Firm розширено!

Новини

Публікації

26
.
02
.
2021

Ми раді повідомити про розширення партнерського складу Dictio Law Firm. Сергій Штогрин, адвокат та арбітражний керуючий підсилить команду, очоливши практику вирішення спорів та банкрутства.

Земля та будівля –– тепер одна доля на двох

Новини

Публікації

02
.
02
.
2021

Прийнято Закон, що передбачає автоматичний перехід прав користування земельною ділянкою при переході права власності на розташовану на ній будівлю, споруду від землекористувача до нового власника майна.

Заповіт чи договір дарування: як зекономити при передачі нерухомого майна?

Новини

Публікації

11
.
01
.
2021

Навколо цієї теми існує безліч міфів, які зумовлюють ситуацію, що люди таким чином ставлять запитання. Ми сьогодні постараємось їх розвіяти.