Індустріальні парки. Нові можливості для інвестицій в Україну

Для заохочення інвесторів вкладати кошти у створення нових виробництв через механізм індустріальних парків в Україні прийнято Закон «Про індустріальні парки», внесено зміни до Податкового та Митного кодексів України, а також ухвалено ряд підзаконних нормативно-правових актів, що передбачають пільги для учасників ІП.

Читати на Facebook

Збройна агресія росії в Україні принесла з собою значні збитки економіці, у тому числі було зруйновано багато заводів та виробничих підприємств.

Для заохочення інвесторів вкладати кошти у створення нових виробництв через механізм індустріальних парків в Україні прийнято Закон «Про індустріальні парки», внесено зміни до Податкового та Митного кодексів України, а також ухвалено ряд підзаконних нормативно-правових актів, що передбачають пільги для учасників ІП.

Відповідно до ЗУ «Про індустріальні парки», ІП – це облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники ІП можуть здійснювати:

-      господарськудіяльність у сфері переробної промисловості;

-      науково-досліднудіяльність;

-      діяльністьу сфері інформації та телекомунікацій.

Упродовж 2022 р. до Реєстру включено 9 ІП. При цьому, нарощувалася динаміка щодо їх створення переважно на заході України. На кінець року з 60 ІП, включених до Реєстру лише у 37 обрано керуючі компанії, у 9 — є учасники та ін.суб’єкти. Велика частина парків, включених до Реєстру, не розвивається і неотримує належної уваги з боку територіальних громад. Проблемою є і те, що створення ІП у більшості випадків здійснювалося без актуальної містобудівної документації. Через війну посилилася проблема фінансування та зовнішніх інвестицій.

На початку 2022 р. очікування були оптимістичні, адже в бюджеті планувалося 400 млн грн на розвиток ІП (через Державний фонд розвитку регіонів), але кошти пішли на військові потреби, а місцеві органи до скасування чи припинення воєнного стану можуть витрачати гроші лише на критичні та захищені статті (постанова №590). Ані в 2022, ані в 2023 р. коштів на стимулювання ІП у бюджеті непередбачено, хоча й готується законодавча база для їх розвитку у відбудовний період.

У 2023 р. анонсовано майбутні законодавчі зміни щодо запровадження моделі еко-індустріального парку, а також внесення змін до розділу 7 “Виробничі території” ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”, який затверджено наказом Мінрегіону від 26 квітня 2019 р. № 104, з метою приведення їх у відповідність з положеннями законодавства, уніфікації та упорядкування.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 р. № 176-р схвалено Стратегію розвитку індустріальних парків на 2023-2030 рр., що спонукає нас уцій статті систематизувати знання про основні нормативно-правові акти щодо ІП, аби підготувати наших клієнтів до участі у розбудові ІП відповідно до тих можливостей, які створює законодавство.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво» (№ 5688) і Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво» (№5689), резиденти ІП:

-      звільняютьсявід імпортного ПДВ та мита на обладнання за переліком кодів УКТ ЗЕД;

-      отримуютьпільги по місцевим податкам (право органів місцевого самоврядування);

-      на 10 років звільняються від податку на прибуток за переліком видів діяльності;

-      отримують пільгові ставки податків на землю та нерухомість, компенсацію вартості підключення до мереж та інші стимули.

До того ж, передбачено запобіжники від можливих зловживань:

-      ввезене обладнання може використовуватися виключно в межах ІП без права надання в оренду, лізинг чи передачу в користування на будь-яких інших умовах терміном 5 років;

-      звільненнявід податку на прибуток дозволяється за умови реінвестування частини прибутку, еквівалентної розміру податку на прибуток;

-      неможна нараховувати і виплачувати дивіденди;

-      такі стимули отримує окрема юридична особа, яка фізично і юридично знаходиться всередині парку.

Окрім того, постановами КМУ затверджено:

Порядок використання учасником ІП вивільнених від оподаткування коштів на розвиток його діяльності в межах парку (Постанова від 30 вересня 2022 р. № 1095), а саме: створення чи переоснащення матеріально-технічної бази; збільшення обсягу виробництва і впровадження новітніх технологій;

Порядок надання коштів на безповоротній основі для облаштування ІП та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (Постанова від 28 жовтня 2022 р. №1207) – загальна сума коштів, що надається будь-якому заявнику одного ІП зарахунок коштів держбюджету, не може перевищувати 60 млн. гривень і 80 відсотків їх кошторисної вартості;

Порядок надання повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах ІП (Постанова від 28 жовтня 2022 р. № 1208) – компенсація буде надаватися за період, що не перевищує 3 роки і не раніше 2022р.;

Порядок надання компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж індустріальних парків (Постанова від 03 січня 2023 р. № 10), а саме до 100% витрат (без урахування ПДВ), здійснених не більше ніж за 36 місяців доподання заяви на отримання компенсації щодо підключення та приєднання до:

- системи передачі або систем розподілу електроенергії;

- загальної мережі залізниць;

- мереж газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення замежами ІП;

- інфраструктури електронних комунікаційних мереж за межамиІП.

До прикладу, в Угорщині 210 індустріальних парки генерують майже 30% ВВП. Як показує досвід Польщі, держава може побудувати невеликий ІП, здати бізнесу приміщення в оренду за $3-4 / кв. м і через 2 роки повернути свої інвестиції, а бізнес за цей час створить тисячі робочих місць.

До слова, зараз існує програма, що допомагає перевозити заводи коштом держави на захід України та Київщину.

У підсумку зазначимо, що варто продовжити вдосконалення правових засад створення, функціонування та розвитку ІП, зокрема в частині дерегуляції окремих видів господарської діяльності, з метою запровадження моделі еко-індустріального парку та підвищення економічних, екологічних і соціальних показників діяльності, законодавчого визначення і забезпечення практичної реалізації моделі еко-індустріального парку, в тому числі промислового симбіозу та взаємодії з територіальними громадами. Важливим є забезпечення дотримання ініціаторами створення визначених містобудівною документацією умов і обмежень, а також врахування інтересів територіальних громад під час їх створення, налагодження співробітництва з відповідними міжнародними організаціями, урядовими та неурядовими організаціями, національними та іноземними інноваційними підприємствами з метою аналізу та узагальнення досвіду у сфері забезпечення функціонування індустріальних парків та залучення інвестицій, що створить передумови для успішної та стійкої інтеграції учасників індустріальних парків у міжнародну кооперацію, експорту їх продукції, зокрема, через спільну участь представників індустріальних парків у міжнародних торговельно-виставкових та інвестиційних заходах з метою представлення індустріальних парків в Україні.

Право на землю для іноземців та юридичних осіб з іноземним елементом в Україні

Новини

Публікації

09
.
02
.
2024

Істотне значення для пожвавлення інвестиційних процесів в Україні, особливо в період воєнних дій, має розуміння з боку потенційних іноземних інвесторів чітких правил, які діють в державі.

14-15 листопада 2023 наймасштабніша Міжнародна виставка та конференція ReBuild Ukraine відбулася у Варшаві.

Новини

Публікації

21
.
11
.
2023

Слід відзначити високий інтерес з боку іноземного бізнесу, який хотів би працювати в Україні. Цьому також сприяла позиція міжнародних інституцій щодо фінансування українських проєктів та готовності страхувати воєнно-політичні ризики.

Dictio та Miller Canfield розробили Путівник щодо Польських процедур придбання квартири на первинному ринку для Acciona

Новини

Публікації

03
.
10
.
2023

Путівник розрахований, зокрема на українських клієнтів, що мають на меті придбати житло у Польщі у забудовника на первинному ринку

Страхування інвестицій від політичних та воєнних ризиків, як інструмент їх залучення в Україну

Новини

Публікації

25
.
05
.
2023

Безсумнівно, інвестування на теренах потенційно охоплених війною пов’язане з великими ризиками. Тому, необхідним є відповідне страхування активів і інших аспектів господарської діяльності. Міжнародний досвід є важливою скдадовою успішної реалізації Україною стратегії страхування вітчизняних та іноземних інвестицій в Україні

Індустріальні парки. Нові можливості для інвестицій в Україну

Новини

Публікації

13
.
04
.
2023

Для заохочення інвесторів вкладати кошти у створення нових виробництв через механізм індустріальних парків в Україні прийнято Закон «Про індустріальні парки», внесено зміни до Податкового та Митного кодексів України, а також ухвалено ряд підзаконних нормативно-правових актів, що передбачають пільги для учасників ІП.