Індустріальні парки. Нові можливості для інвестицій в Україну

Для заохочення інвесторів вкладати кошти у створення нових виробництв через механізм індустріальних парків в Україні прийнято Закон «Про індустріальні парки», внесено зміни до Податкового та Митного кодексів України, а також ухвалено ряд підзаконних нормативно-правових актів, що передбачають пільги для учасників ІП.

Читати на Facebook

Збройна агресія росії в Україні принесла з собою значні збитки економіці, у тому числі було зруйновано багато заводів та виробничих підприємств.

Для заохочення інвесторів вкладати кошти у створення нових виробництв через механізм індустріальних парків в Україні прийнято Закон «Про індустріальні парки», внесено зміни до Податкового та Митного кодексів України, а також ухвалено ряд підзаконних нормативно-правових актів, що передбачають пільги для учасників ІП.

Відповідно до ЗУ «Про індустріальні парки», ІП – це облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники ІП можуть здійснювати:

-      господарськудіяльність у сфері переробної промисловості;

-      науково-досліднудіяльність;

-      діяльністьу сфері інформації та телекомунікацій.

Упродовж 2022 р. до Реєстру включено 9 ІП. При цьому, нарощувалася динаміка щодо їх створення переважно на заході України. На кінець року з 60 ІП, включених до Реєстру лише у 37 обрано керуючі компанії, у 9 — є учасники та ін.суб’єкти. Велика частина парків, включених до Реєстру, не розвивається і неотримує належної уваги з боку територіальних громад. Проблемою є і те, що створення ІП у більшості випадків здійснювалося без актуальної містобудівної документації. Через війну посилилася проблема фінансування та зовнішніх інвестицій.

На початку 2022 р. очікування були оптимістичні, адже в бюджеті планувалося 400 млн грн на розвиток ІП (через Державний фонд розвитку регіонів), але кошти пішли на військові потреби, а місцеві органи до скасування чи припинення воєнного стану можуть витрачати гроші лише на критичні та захищені статті (постанова №590). Ані в 2022, ані в 2023 р. коштів на стимулювання ІП у бюджеті непередбачено, хоча й готується законодавча база для їх розвитку у відбудовний період.

У 2023 р. анонсовано майбутні законодавчі зміни щодо запровадження моделі еко-індустріального парку, а також внесення змін до розділу 7 “Виробничі території” ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”, який затверджено наказом Мінрегіону від 26 квітня 2019 р. № 104, з метою приведення їх у відповідність з положеннями законодавства, уніфікації та упорядкування.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 р. № 176-р схвалено Стратегію розвитку індустріальних парків на 2023-2030 рр., що спонукає нас уцій статті систематизувати знання про основні нормативно-правові акти щодо ІП, аби підготувати наших клієнтів до участі у розбудові ІП відповідно до тих можливостей, які створює законодавство.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво» (№ 5688) і Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво» (№5689), резиденти ІП:

-      звільняютьсявід імпортного ПДВ та мита на обладнання за переліком кодів УКТ ЗЕД;

-      отримуютьпільги по місцевим податкам (право органів місцевого самоврядування);

-      на 10 років звільняються від податку на прибуток за переліком видів діяльності;

-      отримують пільгові ставки податків на землю та нерухомість, компенсацію вартості підключення до мереж та інші стимули.

До того ж, передбачено запобіжники від можливих зловживань:

-      ввезене обладнання може використовуватися виключно в межах ІП без права надання в оренду, лізинг чи передачу в користування на будь-яких інших умовах терміном 5 років;

-      звільненнявід податку на прибуток дозволяється за умови реінвестування частини прибутку, еквівалентної розміру податку на прибуток;

-      неможна нараховувати і виплачувати дивіденди;

-      такі стимули отримує окрема юридична особа, яка фізично і юридично знаходиться всередині парку.

Окрім того, постановами КМУ затверджено:

Порядок використання учасником ІП вивільнених від оподаткування коштів на розвиток його діяльності в межах парку (Постанова від 30 вересня 2022 р. № 1095), а саме: створення чи переоснащення матеріально-технічної бази; збільшення обсягу виробництва і впровадження новітніх технологій;

Порядок надання коштів на безповоротній основі для облаштування ІП та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (Постанова від 28 жовтня 2022 р. №1207) – загальна сума коштів, що надається будь-якому заявнику одного ІП зарахунок коштів держбюджету, не може перевищувати 60 млн. гривень і 80 відсотків їх кошторисної вартості;

Порядок надання повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах ІП (Постанова від 28 жовтня 2022 р. № 1208) – компенсація буде надаватися за період, що не перевищує 3 роки і не раніше 2022р.;

Порядок надання компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж індустріальних парків (Постанова від 03 січня 2023 р. № 10), а саме до 100% витрат (без урахування ПДВ), здійснених не більше ніж за 36 місяців доподання заяви на отримання компенсації щодо підключення та приєднання до:

- системи передачі або систем розподілу електроенергії;

- загальної мережі залізниць;

- мереж газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення замежами ІП;

- інфраструктури електронних комунікаційних мереж за межамиІП.

До прикладу, в Угорщині 210 індустріальних парки генерують майже 30% ВВП. Як показує досвід Польщі, держава може побудувати невеликий ІП, здати бізнесу приміщення в оренду за $3-4 / кв. м і через 2 роки повернути свої інвестиції, а бізнес за цей час створить тисячі робочих місць.

До слова, зараз існує програма, що допомагає перевозити заводи коштом держави на захід України та Київщину.

У підсумку зазначимо, що варто продовжити вдосконалення правових засад створення, функціонування та розвитку ІП, зокрема в частині дерегуляції окремих видів господарської діяльності, з метою запровадження моделі еко-індустріального парку та підвищення економічних, екологічних і соціальних показників діяльності, законодавчого визначення і забезпечення практичної реалізації моделі еко-індустріального парку, в тому числі промислового симбіозу та взаємодії з територіальними громадами. Важливим є забезпечення дотримання ініціаторами створення визначених містобудівною документацією умов і обмежень, а також врахування інтересів територіальних громад під час їх створення, налагодження співробітництва з відповідними міжнародними організаціями, урядовими та неурядовими організаціями, національними та іноземними інноваційними підприємствами з метою аналізу та узагальнення досвіду у сфері забезпечення функціонування індустріальних парків та залучення інвестицій, що створить передумови для успішної та стійкої інтеграції учасників індустріальних парків у міжнародну кооперацію, експорту їх продукції, зокрема, через спільну участь представників індустріальних парків у міжнародних торговельно-виставкових та інвестиційних заходах з метою представлення індустріальних парків в Україні.

Будьте обачні з боргами вашої компанії

Новини

Публікації

17
.
06
.
2024

Інструмент банкрутства можна порівняти зі скальпелем в руках хірурга, ним можна як вилікувати, так і нашкодити. Процедури банкрутства є особливими та досить складними інструментом. Якщо ним будете користуватися ви, це може вас убезпечити від майнових витрат та відновити платоспроможність товариства. Якщо цим інструментом будуть користуватися ваші недобросовісні контрагенти, це може мати негативні наслідки як для товариства, так і для власника.‍

Хто такий замовник будівництва в Україні та які його повноваження щодо отримання дозвільної та містобудівної документації для початку будівництва?

Новини

Публікації

10
.
05
.
2024

В Україні Замовник може бути одночасно девелопером, а ось девелопер – не завжди Замовник об'єкта будівництва. Замовник будівництва, що має правоустановчі документи (власність/користування) на землю відповідає за оформлення всієї дозвільної документації.

Право на землю для іноземців та юридичних осіб з іноземним елементом в Україні

Новини

Публікації

09
.
02
.
2024

Істотне значення для пожвавлення інвестиційних процесів в Україні, особливо в період воєнних дій, має розуміння з боку потенційних іноземних інвесторів чітких правил, які діють в державі.

14-15 листопада 2023 наймасштабніша Міжнародна виставка та конференція ReBuild Ukraine відбулася у Варшаві.

Новини

Публікації

21
.
11
.
2023

Слід відзначити високий інтерес з боку іноземного бізнесу, який хотів би працювати в Україні. Цьому також сприяла позиція міжнародних інституцій щодо фінансування українських проєктів та готовності страхувати воєнно-політичні ризики.

Dictio та Miller Canfield розробили Путівник щодо Польських процедур придбання квартири на первинному ринку для Acciona

Новини

Публікації

03
.
10
.
2023

Путівник розрахований, зокрема на українських клієнтів, що мають на меті придбати житло у Польщі у забудовника на первинному ринку