Страхування інвестицій від політичних та воєнних ризиків, як інструмент їх залучення в Україну

Безсумнівно, інвестування на теренах потенційно охоплених війною пов’язане з великими ризиками. Тому, необхідним є відповідне страхування активів і інших аспектів господарської діяльності. Міжнародний досвід є важливою скдадовою успішної реалізації Україною стратегії страхування вітчизняних та іноземних інвестицій в Україні

Читати на Facebook

Від початку повномасштабних бойових дій в лютому 2022 року Україна та українці понесли величезні втрати: не тільки людські а й матеріальні.

Світовий Банк у своїй другій Швидкій оцінці завданої шкоди та потреб на відновлення підрахував, що станом на 24 лютого 2023 року загальні потреби на відбудову та реконструкцію перевищували 411 мільярдів доларів США, щовідповідає 2,6-кратності ВВП України у 2022 році. Найбільших втрат зазнали наступні сектори: житловий фонд, транспорт, енергетика, торгівля та промисловість і сільське господарство. Серед найбільш постраждалих регіонів є між іншими Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська та Херсонська області. Для ефективної реконструкції та відбудови необхідно залучати інвесторів і підприємців з усього світу.

Безсумнівно, інвестування на теренах потенційно охоплених війною пов’язане з великими ризиками. Тому, необхідним є відповідне страхування активів і інших аспектів господарської діяльності. Уряд України, як і міжнародні організації, працюють над цим питанням.

Наприклад, уже в 2022 році MIGA - Багатостороннє агентство згарантування інвестицій (член Групи Світового банку), що страхує від декількох видів некомерційних ризиків по всьому світу, запустило пробний проект механізму страхування інвестицій під час військових дій, якого бюджет становив 30 млн. доларів США. У поточному році Агентство планує підвищити фонд коштів до 1 мільярда доларів США. Однак, ця підтримка доступна лише для іноземних компаній, що планують увійти на український ринок.

Варто згадати, що страхові компанії деяких країн також пропонують своїм національним інвесторам страхування від політичних та військових ризиків. Наприклад, польське державне акціонерне товариство KUKE (Корпорація Страхування Експортних Кредитів) відповідає за страхування інвестицій польських підприємців в регіонах, які характеризуються високим рівнем політичного ризику. Такі страхування гарантуються Державним бюджетом Польщі. Страховий поліс може покривати між іншими такі страхові випадки: рішення органів влади, що не дозволяють реалізовувати інвестицію, оголошення загального мораторію на платежі, рішення, що обмежують або забороняють вивіз товарів або капіталу, повне позбавлення можливості користуватися правами, пов’язаними з інвестицією або непередбачувані форс-мажорні обставини (військові дії, державні перевороти, землетруси, екстремальні природні явища та ін.).

Наразі в Україні працюють близько 3 тисяч компаній із польським капіталом. Можливість застосування такого страхового механізму збільшує зацікавленість польського бізнесу та додає йому впевненості.

Інвестиційні гарантії Федеративної республіки Німеччини (DIA), надає інвестиційні гарантії виключно підприємцям, чия юридична адреса або місце проживання знаходиться на території ФРН. Крім того, якщо, на момент настання страхового випадку більш ніж 50% капіталу або прав голосу власника гарантії знаходяться в іноземних руках, або якщо власник гарантії знаходиться під іноземним контролем, збитки не покриваються. Загалом охоплюють 592 гарантованих урядом Німеччини інвестиційних проєкти по всьому світу з обсягом діючих гарантій в 2020 році 28,7 млрд євро, з яких лише 20 проєктів реалізовувались в Україні.

США також пропонують страхування інвестицій від політичних ризиків.  

DFC – U.S. International Development Finance Corporation (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США), пропонує страхування, що покриває до 1 мільярда доларів збитків унаслідок валютних проблем, неправомірного втручання органів влади, політичного насильства і т.д. Захист від політичного насильства включає бойові дії внаслідок оголошеної або неоголошеної війни, революції, террориризм, саботаж та ін. Інвестори можуть застрахувати актив, дохід або обидва складники одночасно. Додатково, страхування може покрити видатки на евакуацію або збитки від пошкодження критичної інфраструктури. Слід зазначити, що станом на сьогодні DFC займає дуже активну позицію щодо підтимки проєктів інвестування в Україну, проєктів будівництва доступного житла.

До всіх багатосторонніх і національних агентств тепер висуваються суворі екологічні/соціальні/управлінські вимоги. Ці вимоги скорочуються зазвичай як  ESG – екологія, соціальні питання, корпоративне управління.

USAID – Агентство США з міжнародного розвитку – відповідає за не військову допомогу США іншим країнам. Завдяки його старанням розроблено механізм страхування політичних ризиків (PRI). Передбачається, що цей механізм відповідатиме на негайні ринкові вимоги та потреби і стимулюватиме процес побудови внутрішнього ринку у такий спосіб, щоб діяльність механізму могла бути припинена протягом наступних 5-10 років, коли Україна зможе у відповідній мірі користуватися послугами вже існуючих постачальників PRI. Враховуючи політичні та військові проблеми, присутні в Україні, механізм повинен виконувати наступні завдання:

• Забезпечувати накопичення та цільове використання грошового пулу, який є амортизатором політичних ризиків, пов'язаних з інвестиціями в Україну.

• Залучати приватні комерційні страхові компанії PRI та ефективно використовувати наявну інфраструктуру вітчизняного страхового ринку.

• Створити «першу ступінь ризику», яка може поглинути значну частину збитків за договорами страхування.

• Здійснювати страхові відшкодування за страховими випадками, пов'язаними як з політичним насильством, так і з неправомірним втручанням органів влади.

• Надати українським інвесторам такі ж можливості захисту, як і іноземним.

• Запропонувати обґрунтовані, спрощені вимоги та процедури щодо екологічних стандартів, щоб відповідати ринковим умовам та прискорити фінансування відбудови.

• За допомогою консультаційної підтримки сприяти поширенню інформації проте, як отримати доступ до PRI.

Для того щоб завдання могли бути ефективно виконані, механізм має бути незалежним від Уряду України, фінансувати важливі інвестиційні проекти, визначені самою Україною, розміщувати кошти за межами України, застосовувати ефективний міжнародний контроль за коштами та діяти лише на території України.

Під час круглого столу «Розвиток страхування від політичних ризиків в Україні», що був організований агентством USAID у рамках Ініціативи для реформи фінансового сектору, оголошено про створення механізму алокації для захисту капітальних інвестицій.

Під час дискусії експертів представлено 4 варіанти відкриття України для іноземного страхового ринку. Це 4 стратегії імплементації, які стосуються делегування ролей і структурної організації:

1.     Цільовий трастовий фонд і відділ андеррайтингу в рамках існуючого агентства PRI

Теоретично відповідно організоване агентство PRI (наприклад, MIGA, DFC, DIA з Німеччини) могло би взяти на себе чотири основні ролі (трастовий цільовий фонд, відділ андеррайтингу й адміністрації, лідер цільового фонду і організаційна платформа). Головною особливістю цього рішення є те, що агентство PRI виступає водночас не тільки як організаційна платформа, але теж як і відділ андеррайтингу та адміністрування. Це дозволить заощадити час на підготовчому етапі, використати наявний досвід та сприяти формуванню позитивного іміджу проекту. Проте такий спосіб організації діяльності агентства може бути позбавлений підтримки урядів деяких держав, що обмежить оперативні можливості, може зіткнутися з деякими ускладненнями, спричиненими відмінностями в корпоративній культурі, і перевантажити агентство роботою через обмежений характер людських ресурсів.

2.    Використання досвіду існуючого PRI в рамках нової структури управління

Варіант 1 пропонує багато переваг. Однак, для того, щоб виступати в якості лідера трастового фонду, йому знадобиться підтримка впливової держустанови сильної країни (наприклад Держдепартамент або Департамент бюджету США). У рамках цього гібридного варіанту держава-спонсор або установа засновує трастовий фонд у поєднанні з досвідченим агентством PRI, яке діятиме як організаційна платформа та візьме на себе відповідальність за відділандеррайтингу та адміністрування. З одного боку, лідер міг би переконувати доноріві грантодавців погодитися на послаблення політики ESG. Довірена особа, яка непов’язана з певною багатосторонньою чи національною агенцією PRI, буде більш гнучкою у своїй діяльності. З іншого боку, таке поєднання вимагало би значних зусиль з координації праці між двома установами, що мають різний юридичний фундаментта організаційні структури. Проблема використання людських ресурсів в цьому варіанті також присутня.

3.    Нове агентство PRI, що повстане на основі вже існуючого агенства.

Як і у варіанті 2, впливова установа сильної державивиступатиме в якості лідера цільового трастового фонду. Національне або багатостороннє агентство PRI виступатиме в ролі організаційної платформи та відповідатиме за відділ андеррайтингу та адміністрування, завдяки чому воно зможе передати знання, навички та системи. Агентство PRI могло б заощадити значний час для формування внутрішніх компетенцій механізму шляхом передачі своїх знань, досвіду та ідей. Крім того, агентству PRI не доведеться на тривалий проміжок часу розміщувати у своїх структурах вищезазначений відділ або працювати за двома напрямками.

З другого боку, відділ андеррайтингу та адміністрування не буде зв’язаний або обмежений повноваженнями, організаційною культурою чи існуючою практикою іншого агентства. Деякі проблеми можуть виникнути у зв’язку з необхідністю узгодити штаб-квартиру відділу андеррайтингу та адміністрування.

4.    Нове агентство PRI, збудоване на найкращих практиках світового ринку PRI

У цьому варіанті впливова установа держави-підтримувача виступатиме в ролі лідера цільового трастового фонду. Проте операційну платформу, методологію та досвід андеррайтингу, а також людський капітал може забезпечити приватний ринок PRI. Підрядника, який розробить «схему» для відділу андеррайтингу та адміністрування, буде обрано за допомогою прозорої та інклюзивної процедури державних замовлень. Враховуючи труднощі, що можуть виникнути в випадку використання інших вищеописаних варіантів, цей механізм може виявитися більш ефективним у середньостроковій перспективі. Однак, вибір приватного суб'єкту для розвитку відділу андеррайтингу та адміністрування можев непередбачуваний спосіб вплинути на перспективи механізму. Механізм може несприйматися як кредитоспроможне національне чи багатостороннє агентство, що вимагатиме додаткових зусиль від керівництва.

Чи вдасться реалізувати цю модель, залежатиме від Адміністратора – особи з відповідним досвідом у міжнародному страхуванні, що призначить керівництво механізму. Більше детальної інформації щодо концепції розробленої агентством USAID у рамках Ініціативи для реформи фінансового сектору можна знайти за посиланням: bit.ly/3Kjn88G

14 лютого 2023 року був внесений до Верховної Ради Законопроект No 9015 про внесення змін до Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» метою якого є врегулювання страхування інвестицій в Україні від військових ризиків. Цей  законопроект фактично передбачає збільшення повноважень Експортно-кредитного агентства, що отримає можливість страхувати вітчизняні та іноземні інвестиції від різного виду ризиків, включно з військовими ризиками, в умовах військових дій та повоєнного відновлення. Законопроєкт направлений на досягнення економічно важливої мети та масштабування інвестиційних процесів в Україні. Разом з тим, розширення сфери дії  існуючого Закону (не тільки на експортну діяльність), змінює його зміст вцілому і не може обмежуватися лише запропонованими змінами. Документ досі на розгляді у профільному комітеті.

Хто такий замовник будівництва в Україні та які його повноваження щодо отримання дозвільної та містобудівної документації для початку будівництва?

Новини

Публікації

10
.
05
.
2024

В Україні Замовник може бути одночасно девелопером, а ось девелопер – не завжди Замовник об'єкта будівництва. Замовник будівництва, що має правоустановчі документи (власність/користування) на землю відповідає за оформлення всієї дозвільної документації.

Право на землю для іноземців та юридичних осіб з іноземним елементом в Україні

Новини

Публікації

09
.
02
.
2024

Істотне значення для пожвавлення інвестиційних процесів в Україні, особливо в період воєнних дій, має розуміння з боку потенційних іноземних інвесторів чітких правил, які діють в державі.

14-15 листопада 2023 наймасштабніша Міжнародна виставка та конференція ReBuild Ukraine відбулася у Варшаві.

Новини

Публікації

21
.
11
.
2023

Слід відзначити високий інтерес з боку іноземного бізнесу, який хотів би працювати в Україні. Цьому також сприяла позиція міжнародних інституцій щодо фінансування українських проєктів та готовності страхувати воєнно-політичні ризики.

Dictio та Miller Canfield розробили Путівник щодо Польських процедур придбання квартири на первинному ринку для Acciona

Новини

Публікації

03
.
10
.
2023

Путівник розрахований, зокрема на українських клієнтів, що мають на меті придбати житло у Польщі у забудовника на первинному ринку

Страхування інвестицій від політичних та воєнних ризиків, як інструмент їх залучення в Україну

Новини

Публікації

25
.
05
.
2023

Безсумнівно, інвестування на теренах потенційно охоплених війною пов’язане з великими ризиками. Тому, необхідним є відповідне страхування активів і інших аспектів господарської діяльності. Міжнародний досвід є важливою скдадовою успішної реалізації Україною стратегії страхування вітчизняних та іноземних інвестицій в Україні